Rabobank wil dat mkb meer gaat investeren

0
2308

 

Als Rabo-voorman Wiebe Draijer een wens mocht doen voor 2018, dan zou hij willen dat de economische voorspoed zich zou vertalen in meer investeringen van het midden- en kleinbedrijf, bijvoorbeeld in de transformatie naar duurzame onderneming. Want de bedrijfsinvesteringen lopen niet in de pas met de groei van de conjunctuur. Schoorvoetend wordt het tempo opgevoerd tot het tempo van de economie, gaf Draijer donderdag aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

De oproep om meer te investeren is opvallend omdat tijdens de crisis nu juist het MKB klaagde over de te geringe bereidheid van banken om meer kredieten ter beschikking te stellen. Het economisch herstel had wel een positieve weerslag op de resultaten van de bank, zoals eerder bij ING en ABN Amro. De halfjaarwinst van Rabo kwam uit op €1,5 mrd, vooral dankzij lagere personeelskosten en een vrijval op de post voorzieningen voor slechte leningen. Ook het rendement op geïnvesteerd vermogen nam toe, de buffers werden versterkt en de efficiency-ratio verbeterde.

‘We boeken op alle terreinenvoortgang’, aldus Draijer.

Bedrijfskredieten leveren rente-en adviesinkomsten op

Dat Draijer ondanks deze goede resultaten zijn wens om meer investeringen uitsprak, is begrijpelijk. Bedrijfskredieten vormen samen met hypotheken de benzine waarop een bank loopt. Het levert rente-en adviesinkomsten op. Maar het kredietboek van de Rabobank is de afgelopen zes maanden licht gekrompen. Enerzijds omdat veel particulieren door de structureel lage rente hun hypotheken versneld aflossen, anderzijds omdat het mkb volgens Draijer nog voorzichtig is met nieuwe investeringen.

‘En als ze al investeren, dan doen ze dat vaak uit eigen middelen.’ Hij voegde eraan toe dat de bank niet meer, zoals voor de crisis, altijd zijn balans ter beschikking stelt van het bedrijfsleven. ‘We zullen ook vaker de rol van intermediair spelen.’

De krimp van het kredietboek vertaalde zich ook de inkomsten van de Rabobank. Die waren met €5,9 mrd vrijwel stabiel in vergelijking met vorig jaar. De rente-inkomsten stegen licht (2%), de adviesinkomsten met 1%. Dat de nettowinst toch fors toenam kwam door lagere personeelskosten als gevolg van een reorganisatie en doordat er steeds minder voorzieningen nodig zijn voor slechte leningen. Er kwam geld vrij uit de pot slechte leningen. Ook werd het compensatiepotje voor mkb’ers met een renteswap niet verhoogd.

De buffers groeien alleen maar

Topman Draijer toonde zich in zijn nopjes met de resultaten, vooral met de versterking van de kapitaalbuffers. De belangrijkste indicator — in jargon de core tier 1 — steeg naar 14,7%. Daarmee heeft de bank zijn doelstelling voor 2020 al behaald. ‘We vinden dat belangrijk gegeven de onzekerheid rond Basel IV (de kapitaaleisen zoals gesteld door toezichthouders -red.)’, zei financieel directeur Bas Brouwers. De buffer zal de komende jaren verder toenemen door de toevoeging van geboekte winsten, schatte hij in.

Met de versterking van de buffers heeft Draijer een van zijn vier doelstellingen gerealiseerd. Rabo moest weer een zeer solide bank zijn. Met de introductie van groen schuldpapier en door hypotheken gedekte obligaties is de financiering ook meer gediversifieerd.

Klant profiteert van apps

Ook op het punt van de klantenfocus is volgens de Rabo-topman veel vooruitgang geboekt. De klanttevredenheid — onder andere gemeten met de net promotor scores — gaat omhoog, vooral dankzij het gemak van nieuwe apps. Voor het mkb komt de Rabo samen met zes andere banken met een blockchain-app die het zakendoen in het buitenland vergemakkelijkt.

Met een nieuwe topstructuur, een nieuwe juridische relatie met de aangesloten banken en de aangekondigde sanering van 12.000 van de 52.000 banen is Draijer hard op weg zijn opdracht bij de Rabo te vervullen. De energie gaat de komende tijd volgens hem zitten in de coöperatie nieuwe betekenis geven en het personeel in staat te stellen zijn werk te doen. ‘Daar zijn we nog wel even mee bezig.’