Liever een scooter van de zaak?

0
6210

 

Naast een personenauto, bestelauto of motor van de zaak kunt u ervoor kiezen om een scooter van de zaak te rijden. Hoe zit het dan met de bijtelling, aftrekbaarheid van kosten en afschrijving?

De kosten die worden gemaakt zoals de verzekering, brandstof, onderhoud en helm zijn aftrekbaar van de winst als de scooter voor zakelijke doelen wordt gebruikt. Anders dan bij een (bestel) auto is dat er geen bijtelling gekoppeld aan de cataloguswaarde geldt voor de scooter van de zaak. De bijtelling die van toepassing is wordt berekend op basis van de gereden privékilometers vermenigvuldigt met de kilometerprijs van de motor. Deze kilometerprijs wordt vastgesteld door de kosten van de scooter in een volledig kalenderjaar bij elkaar te tellen en te delen door het aantal kilometers dat u heeft gereden.

Doordat de aanschaf van een scooter als investering wordt gezien (aanschafwaarde scooter hoger dan € 450,- excl. BTW) dient u hierop af te schrijven. Verder is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). U heeft recht op KIA als u op jaarbasis voor meer dan € 2.300,-  investeert in bedrijfsmiddelen en bedraagt in 2018 maximaal 28%.

Schaft u een elektrische scooter aan, dan kunt u wellicht gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Om voor de MIA-/Vamil regeling in aanmerking te komen, dient de investering per melding minimaal € 2.500,- te bedragen. Voor beide regelingen geldt dat de melding binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting ingediend moet zijn. Raadpleeg de Milieulijst 2018 om te zien of u in aanmerking komt voor de MIA.

Wanneer u de scooter ook privé gebruikt, dient u een winstcorrectie te maken. Deze winstcorrectie wordt berekend  door de kilometerprijs van de scooter te vermenigvuldigen met het aantal privékilometers. Hierbij mag u de woon-werkkilometers als zakelijk aanmerken. Wanneer de scooter privé wordt gebruikt, moet u voor het privégebruik BTW betalen. Voor de BTW zijn de woon-werkkilometers privé.