Naar de zon met de auto van de zaak

0
5023

 

De zomervakantie staat weer voor de deur en dit zorgt voor veel drukte op de wegen. De auto van de zaak wordt vaak gebruikt om op de vakantiebestemming in het buitenland te komen. Waar moet u als ondernemer dan rekening mee houden?

De in het buitenland gemaakte kosten voor het gebruik van de auto van de zaak zijn zakelijk en dus aftrekbaar. Onder deze kosten vallen bijvoorbeeld brandstof, tolkosten reparaties etc.  Doordat u voor uw privégebruik belasting betaald via de bekende bijtelling zijn alle kosten die u in het buitenland maakt in principe aftrekbaar. Hierbij is het van belang dat benzinebonnen, facturen van reparaties, toltickets, e.d. worden bewaart als bewijsstuk.

De in het buitenland gemaakte kosten met uw auto van de zaak zijn aftrekbaar

Houd er wel rekening mee dat de bijtelling voor privégebruik in beginsel het wettelijk vastgestelde percentage is, maar dat de inspecteur hiervan mag afwijken bij relatief veel privégebruik. Hij zal dit dan wel aannemelijk moeten maken. Als u bijvoorbeeld 5 keer in het jaar naar het Gardameer in Italië rijdt, kan de inspecteur aannemelijk kunnen maken dat er relatief veel gebruik wordt gemaakt van de auto in privésferen.

De buitenlandse BTW die u betaald op de kosten van de auto van de zaak is voor uw BV ook aftrekbaar. Dit vergt wel de nodige administratieve inspanningen. Het terugvragen van de in het buitenland betaalde BTW verloopt via de Nederlandse Belastingdienst. Bij het terugvragen moet u de betaalde BTW per land specificeren en soms een factuur meesturen. Verder gelden er aanvullende eisen, zoals een minimumbedrag van € 50,- voordat de BTW geclaimd kan worden.