BTW terugvragen bij oninbare vordering

0
2030

 

Als uw klant zijn factoor niet betaalt, bijvoorbeeld als gevolg van faillissement, kunt u de door u berekende en afgedragen BTW onder bepaalde voorwaarden bij de Belastingdienst terugvragen. Dit kunt u doen door per brief een verzoek om teruggaaf van de berekende BTW te versturen naar de Belastingdienst. Hierbij mag u de BTW niet als een negatief bedrag in uw btw-aangifte verwerken. Ook het uitreiken van een creditfactuur is geen correcte oplossing doordat u de prestatie reeds heeft verricht aan uw klant.

Het verzoek tot teruggaaf dient binnen één maand na het einde van het tijdvak (maand, kwartaal of jaar) waarin het recht op teruggaaf is ontstaan worden ingediend. Dit recht ontstaat op het tijdstip waarop redelijkerwijs moet worden aangenomen dat betaling door uw klant achterwege zal blijven. Dit kan zijn bij ontvangst van een schriftelijk bericht van de curator, een schriftelijk bericht van uw incassobureau of correspondentie met uw klant waaruit blijkt dat betaling niet in de lijn der verwachtingen ligt.

Zodra uw vordering onbetaald blijft, kunt u de BTW terugvragen. Wacht niet onnodig lang, want hiermee verspeelt u uw rechten tegenover de fiscus.

Wanneer het verzoek te laat wordt ingediend kan de Belastingdienst de BTW alleen nog ambtshalve teruggeven. Hiertegen staat geen bezwaar of beroep open. Wanneer het verzoek te vroeg wordt ingediend kan deze later nogmaals worden ingediend.

In de volgende gevallen wordt de factuur geacht te zijn betaald en zal er geen teruggaaf worden verleend:

  • Bij verrekening van twee vorderingen: hiervan zal sprake zijn als u naast een vordering ook een schuld op uw klant heeft;
  • Bij omzetting van een koopschuld in een leenschuld: hiervan zal sprake zijn als u een lening aan uw klant verstrekt, waarbij uw klant door middel van afbetaling als het ware zijn koopschuld aan u voldoet.