Afkopen of schenken van een oud-regimelijfrentepolis

0
2630

 

Een oud-regimelijfrente is een lijfrente die is afgesloten vóór 16 oktober 1990 en waarvoor u premie heeft betaald tot uiterlijk 31 december 2000 of een vóór 1 januari 1992 afgesloten lijfrentepolis waarvoor u de premie in een keer heeft voldaan met een koop-somstorting. Als de oud-regimelijfrente bij u tot uitkering komt, betaalt u er inkomstenbelasting over. Maar u kunt de lijfrente-uitkering ook aan iemand anders, bijv. uw kinderen laten toekomen. Dit kan alleen met een oud-regimepolis.

Als u uw oud-regimelijfrentekapitaal ineens laat uitkeren (afkoopt), betaalt u maximaal het toptarief in de inkomstenbelasting van 51,95%. U betaalt over de afkoop echter geen revisierente. Ook dan kan afkopen veel belasting kosten. Afkopen is extra duur omdat u volgens de regels de lijfrente in termijnen zou moeten ontvangen. Bij betaling in termijnen moet u (doorgaans tegen een lager tarief) belasting betalen over de uitkeringen.

In tegenstelling tot een polis die onder het nieuwe lijfrenteregime valt, mag u een oude polis of de uitkeringen uit deze polis schenken aan uw (klein)kinderen. Dat is fiscaal vaak voordelig. Zijn uw kinderen meerderjarig en hebben zij een lager inkomen dan u, dan betalen zij over de uitkeringen waarschijnlijk minder belasting dan u.

In plaats van de uitkering kunt u ook de polis aan uw kinderen schenken. Ook in dat geval zijn de uitkeringen voor uw kind en ook dan moet uw kind zelf de belasting over de lijfrentetermijnen betalen. Als uw kind jonger is dan 18 jaar, wordt de lijfrente-uitkering belast bij de ouder met het hoogste inkomen.

De schenking van de polis is in beginsel wel belast met veelal 10% schenkbelasting over 70% van de poliswaarde. Uw kinderen hoeven ‘slechts’ over 70% van de waarde schenkbelasting te betalen omdat zij inkomstenbelasting moeten betalen over de lijfrentetermijnen. U kunt de schenkbelasting voorkomen door niet de polis, maar jaarlijks de lijfrentetermijnen te schenken. Die zijn vrij van schenkbelasting.