Wat is uw privébijtelling na vijf jaar voor de auto van de zaak?

0
3345

 

W

ie een auto van de zaak ter beschikking heeft, krijgt met de bekende bijtelling te maken. Die geldt vanaf de aanschaf in beginsel voor vijf jaar. Maar wat is de bijtelling na deze termijn?

Het uitgangspunt van de bijtelling voor de auto van de zaak is dat deze in beginsel geldt voor een periode van 60 maanden, ofwel vijf jaar. Deze periode gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Na die vijf jaar wordt er gekeken wat voor de betreffende auto het dan geldende percentage is. Voor niet volledig elektrische auto’s die voor 2017 voor het eerst een kenteken kregen, geldt na de periode van vijf jaar een bijtelling van 25%. Alleen voor auto’s die vanaf 2017 voor het eerst een kenteken kregen, is dit 22%. Ook als deze volgende periode van vijf jaar weer voorbij is.

De bijtelling geldt in beginsel voor een periode van vijf jaar en volgt daarna het dan geldende percentage voor deze auto.

Ook voor volledig elektrische auto’s geldt dat de bijtelling vanaf het moment dat voor het eerst een kenteken werd afgegeven, geldt voor een periode van vijf jaar. Daarna geldt het dan van kracht zijnde percentage. Voor volledig elektrische auto’s geldt thans een bijtelling van 4%. Dat gaat dus ook gelden voor de auto’s waarvoor voor het eerst in 2013 een kenteken is afgegeven en waarvoor toen een bijtelling van 0% gold. Deze bijtelling gaat dus in op de eerste dag van de maand die volgt op de periode van 60 maanden waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven.

Uitzondering auto’s vóór juli 2012

Op deze regels geldt een uitzondering voor auto’s van voor 1 juli 2012 met een bijtelling van 14% en 20%. Deze blijven die bijtelling houden tot 1 januari 2019, dus ook nadat de 60 maanden verstreken zijn. Voorwaarde is wel dat gedurende de gehele periode de auto aan dezelfde automobilist ter beschikking staat of gedurende deze periode op naam van dezelfde eigenaar staat. Pas als zowel de bestuurder als de eigenaar niet meer dezelfde zijn, vallen ook deze auto’s onder de hoofdregel.

Een tweede uitzondering betreft volledig elektrische auto’s die vanaf 2019 voor het eerst op kenteken worden gezet. Voor deze auto’s blijft de bijtelling 4%, maar alleen voor de eerste € 50.000,- van de cataloguswaarde.

De bijtelling wijzigt meestal niet bij verkoop van de auto en gaat dus over op de volgende eigenaar.