BTW en alles wat je erover moet weten (deel 2)

0
30

In deel 1 van deze blog hebben we uitgelegd wat BTW is en wat dit voor jouw als ondernemer betekent. Maar er komt meer bij kijken dan alleen het begrijpen van hoe het systeem van de Belastingdienst werkt.

Naast dat je weet of je BTW-plichtig bent of niet krijg je als ondernemer ook te maken met verschillende BTW-tarieven en de vraag hoe het gaat met het betalen van de omzetbelasting. Er kan in sommige gevallen sprake zijn van ‘verlegde BTW’ of ‘vrijstelling’. Hier gaan we in deze blog verder op in.

Verschillende BTW-tarieven

Er zijn 3 verschillende ‘BTW-tarieven’. De meest gangbare variant is het 21% tarief, waaronder bijna alle diensten en goederen vallen. Hieronder vallen alle diensten en goederen die niet onder de vrijstelling óf het 6% of 0% BTW tarief vallen.

Het verlaagde tarief van 6% geldt voor onder andere medicijnen, antiek, voeding, tijdschriften en dergelijke, maar ook voor de diensten van werkzaamheden aan je woning, de diensten van een restauranthouder, de bioscopen enz. De Belastingdienst specificeert alle goederen en diensten met een 6% tarief.

Let op: het kan heel goed zijn dat per 1 januari 2019 het 6% tarief wordt vervangen door het 9% tarief. Dit kabinetsvoorstel dient nog te worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Tot slot is er het 0% tarief. Dit tarief geldt voornamelijk voor de handel met het buitenland. De Belastingdienst specificeert alle goederen en diensten met een 0% tarief.

Zijn ‘vrijstelling’ en 0% BTW-tarief hetzelfde?

Vrijstelling betekent dat je bent vrijgesteld van het betalen van omzetbelasting. Hierdoor lijkt het alsof ‘vrijstelling’ en het 0% BTW-tarief hetzelfde effect hebben, namelijk geen BTW afdracht. Toch zit hier wel degelijk een verschil tussen.

Het 0% tarief wordt gehanteerd als consumenten in een ander land de BTW betalen van producten en diensten die in Nederland belast zijn met BTW. Uiteindelijk is hier wel sprake van een BTW-afdracht, alleen via een andere weg. Je mag als ondernemer bij het in rekening brengen van het 0% BTW-tarief namelijk nog steeds de BTW over je eigen inkoopkosten aftrekken als voorbelasting.

De vrijstelling van BTW geldt alleen voor bepaalde beroepsgroepen die helemaal geen omzetbelasting hoeven te betalen. Denk hier bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, jongerenwerk en kinderopvang. De Belastingdienst specificeert de complete lijst van de bedrijfsgroepen die onder de vrijstelling vallen.

Het verschil is dat deze bedrijfsgroepen de voorbelasting niet mogen terugvorderen bij de Belastingdienst.

En ‘verlegde BTW’?

De ‘verlegde BTW’ is een speciale regeling waarbij jij als ondernemer de BTW niet gaat betalen, maar je opdrachtgever/klant. Dit komt voornamelijk voor in bijvoorbeeld de bouw. Stel je bent timmerman en je neemt deel aan een project van een aannemer. Op jouw factuur naar deze aannemer zet jij dan dat de BTW is verlegd waarbij je de BTW-nummer van de aannemer vermeldt. De aannemer neemt dan jouw BTW afdracht als het ware over. De Belastingdienst specificeert deze verleggingsregeling en geeft ook aan wanneer je BTW mag/kan verleggen.

Omzetbelasting grootste inkomstenbron overheid

Naast de inkomsten uit onder andere aardgas en overheidsbedrijven zijn de belastingen een grote inkomstenbron voor de overheid geworden. In Nederland is het heffen van BTW in 1934 ingevoerd als gevolg van een economische crisis. Sinds 1997 overstegen de inkomsten op omzetbelasting zelfs de inkomsten op loonbelastingen. Dit is tot op heden nooit meer veranderd.

In deel 3 zullen we het BTW-nummer meer toelichten, wat de voor- en nadelen van BTW zijn en hoe het betalen van de BTW gaat.