Is de Kleineondernemersregeling (KOR) iets voor jou?

0
11

Je hebt er vast wel eens van gehoord: de Kleineondernemersregeling oftewel de KOR. Maar wat houdt deze regeling precies in en wat zijn de voordelen ervan? De regeling is speciaal ingericht voor kleine ondernemers. Wanneer je als ondernemer valt onder de kleineondernemersregeling kun je in aanmerking komen voor het betalen van minder of zelfs géén BTW aan de Belastingdienst.  Vanaf 2020 gaat er wel iets veranderen m.b.t. deze kleineondernemersregeling. In dit artikel zullen we meer vertellen over de precieze uitwerking van deze regeling.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling?

Wanneer je aan onderstaande voorwaarden voldoen komt jouw bedrijf in aanmerking voor de kleineondernemersregeling:

  1. Jouw bedrijf is gevestigd in Nederland.
  2. Jouw bedrijf betaalt jaarlijks per saldo niet meer dan € 1.883,- BTW aan de Belastingdienst.
  3. Jouw bedrijf heeft als rechtsvorm: een eenmanszaak, of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals bijvoorbeeld een vennootschap onder firma (VOF) of een maatschap.
  4. Jouw bedrijf voldoet aan de administratieve verplichtingen die de Belastingdienst van je vraagt met betrekking tot BTW.

Wat moet ik betalen aan BTW?

Wanneer u als eenmanszaak aan de administratieve verplichtingen voldoet en u bent gevestigd in Nederland kan het volgende van u van toepassing zijn. Stelt je eens voor dat je in 1 jaar tijd een bedrag van € 2.500,- heeft geïnd. In datzelfde jaar heb jij voor een bedrag van € 1.500,- BTW betaald. Het per saldo af te dragen BTW bedrag is dus € 1.000,- (€ 2.500 – € 1.500).

Dit betekent dat je bedrijf dus onder het bedrag van € 1.883,- valt (punt 3) en je dus gebruik mag maken van de kleineondernemersregeling. Sterker nog, je af te dragen BTW-bedrag valt zelfs onder het minimumbedrag van € 1.345,- (hieronder kun je daar meer over lezen) en dan hoef je zelfs helemaal niets af te dragen! Was je er nét tussenin gevallen, bijv. met een bedrag van € 1.400,-, dan had je moeten afdragen € 1883 -/- € 1400 = € 483 x 2,5 = € 1207,50.

Op de site van de Belastingdienst kun je makkelijk berekenen wat je belastingafdracht is wanneer je gebruik maakt van de kleineondernemersregeling.

Uitzonderingen

Net als bij veel zaken zijn er ook uitzonderingen bij de kleineondernemingsregeling. Hierbij werkt het net even iets anders dan bij standaard gevallen. De Belastingdienst specificeert deze uitzonderingen. 

Per ‘specifieke situatie’ kun je onder het kopje ‘Kleineondernemingsregeling’ lezen hoe het werkt.

Jaarlijkse aangifte in plaats van per kwartaal

Wanneer je onder de kleineondernemingsregeling valt kun je naast geld ook tijd besparen. Wanneer je namelijk minder dan € 1.883,- BTW per jaar betaalt, mag je 1 keer per jaar aangifte doen. Dit betekent dat je dus niet ieder kwartaal een aangifte hoeft in te dienen. Maar let op: naast de grens van € 1.883,- zijn er nog een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om jaarlijks aangifte te mogen doen. Raadpleeg dus altijd van te voren de website van de Belastingdienst.

Geld besparen door ontheffing

Wanneer je in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling én je betaalt per jaar minder dan € 1.345,- aan BTW, dan kun je als ondernemer zelfs ontheffing aanvragen van de BTW. Dat geeft mooie voordelen zoals bijvoorbeeld het BTW-bedrag wat je zelf mag houden, geen periodieke BTW controle enz. Maar ook hier zijn weer enkele nadelen.

Stel bijvoorbeeld dat jouw bedrijf grote investeringen gaat doen, dan kan het erg nadelig zijn om gebruik te maken van de kleineondernemingsregeling.  Lees hiervoor tip 1 onderaan deze blog. De Belastingdienst heeft ook alle voor- en nadelen van ontheffing van BTW gespecificeerd.

Om de cirkel helemaal rond te krijgen is het ook belangrijk om de volgende regels omtrent ontheffing van BTW en wanneer deze vervalt in de gaten te houden. Hierdoor kunnen jou en je bedrijf geen vervelende of onverwachte dingen meer overkomen.

Wijziging kleine ondernemersregeling per 2020

Om de regeling minder complex voor bedrijven te maken heeft de Belastingdienst in samenwerking met het kabinet een vernieuwde kleineondernemersregeling per 2020 opgesteld. Het verschil met de huidige regeling is dat per 2020 de kleine ondernemersregeling dan ook voor stichtingen, verenigingen en BV’s gaat gelden. Kort samengevat komt de vernieuwing op het volgende neer: de grens van wel of geen BTW betalen ligt dan bij een omzet van € 20.000,-. Het gaat hier dus om omzet en niet meer om het per saldo BTW bedrag. Als ondernemer mag je vanaf 2020 dan zelf kiezen of je wel of niet BTW-plichtig wilt zijn. Oftewel, of je kiest voor vrijstelling van BTW of niet.

Voor- en nadelen vrijstelling van BTW

De voordelen voor vrijstelling van BTW zijn dat je geen BTW meer aan je klanten doorberekent. De uitgaande facturen zijn dus zonder BTW. Doordat je geen BTW meer doorberekent hoef je ook geen BTW-aangifte meer te doen. Hierdoor hoef je dus ook geen administratie meer te voeren met betrekking tot de BTW. Dat scheelt een hoop werk.

Echter zit hier ook een nadeel aan. Want als je als ondernemer vrijgesteld bent van BTW, mag je dus ook de door jou betaalde BTW niet terugvragen bij de Belastingdienst.

Twee tips:

  1. Realiseer goed dat wanneer je gebruik maakt van de kleineondernemersregeling en je hebt meer BTW betaald dan ontvangen, je geen BTW terug krijgt.
  2. Wanneer je geen BTW hoeft af te dragen moet deze BTW wél bij de winst worden opgeteld. Dit kan gevolgen hebben voor je inkomstenbelasting.

Wat is beste keuze?

De bovenstaande veranderingen vanaf 2020 moeten eerst nog door de Tweede en Eerste Kamer voor goedkeuring voordat deze in werking treedt. Door bovenstaande verklaringen ben je als ondernemer in ieder geval op de hoogte van de mogelijke veranderingen en kun je je voorbereiden of wat komen gaat.

Alles op een rij gezet is het goed om je eerste gevoel én natuurlijk de criteria te volgen om zo te bepalen of de kleineondernemersregeling iets voor jou kan zijn. Het is verstandig om deze beslissing en jouw specifieke situatie nog door een accountant te laten checken. Hierdoor voorkom je onaangename verassingen.